UAVO VLOS - szkolenia, świadectwo kwalifikacji i licencja

Szkolenie dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego (tzw. drona) w operacjach w zasiegu wzroku. Ukończ nasz kurs i uzyskaj licencję oraz świadectwo kwalifikacji VLOS.

Szkolenie UAVO VLOS

Zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania Egzaminu Państwowego i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Operatora UAVO VLOS oraz bezpiecznego wykonywania lotów dronami.

Podstawowe informacje o szkoleniu UAVO VLOS

Co obejmuje Szkolenie UAVO VLOS​

Kurs prowadzony jest według autorskiego programu nauczania
powstałego na bazie wytycznych ULC.

TEORIA

Przekazanie przez Profesjonalistów-praktyków wiedzy z zakresu tematyki Egzaminu UAVO VLOS, zgodnie z wymogami ULC.

 • podstawy prawa lotniczego
 • przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO)
 • aktualny stan prawny dotyczący lotów bezzałogowych w polskiej przestrzeni powietrznej
 • przepisy i procedury ruchu lotniczego
 • służby i organy ruchu lotniczego
 • klasyfikacja przestrzeni powietrznej
 • skutki naruszenia przepisów lotniczych
 • Czynnik ludzki w lotnictwie
 • Podstawy psychologii lotniczej w tym aspekty związane z długotrwałym wysiłkiem umysłowym oraz fizycznym podczas wykonywania misji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
 • Wpływ medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • Podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym
 • ogólna wiedza o aerodynamice
 • mechanika lotu
 • przyczyny powstawania zdarzeń lotniczych
 • procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych
 • procedury postępowania w przypadku katastrofy

PRAKTYKA

Zdobycie przez Kursanta umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów dronami z naciskiem na wymogi Egzaminu Państwowego UAVO.

 • Bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej
 • Zapoznanie z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi
 • Transport na miejsce wykonywania operacji lotniczych oraz przygotowanie systemu do użytkowania
 • Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start bezzałogowego statku powietrznego
 • Obsługa i użytkowanie stacji kierowania i kontroli lotu
 • Przygotowanie systemu do wykonania lotu
 • Czynności przedstartowe
 • Czynności po locie
 • Ocena zdatności do lotu i sytuacje awaryjne – procedury postępowania
 • Analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu
 • Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
 • Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
 • Obroty, kołyska, slalom
 • Lot poziomy po ósemce przodem do kierunku lotu i tyłem do operatora
 • Zmiany wysokości i prędkości lotu
 • Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
 • Wykonywanie startu
 • Wykonywanie lądowania w wyznaczonym miejscu
 • Sytuacje awaryjne – procedury postępowania

Na czym pracujemy​

Pracujemy na dronach firmy DJI, Yuneec, a także modelach skonstruowanych przez nas.

SYMULATORY LOTNICZE

Dysponujemy jednym z najbardziej rozbudowanych oraz realistycznych symulatorów lotu na rynku, który zapewnia swobodę oraz realistyczne sesje treningowe. Do szkolenia na symulatorach używamy aparatur sterujących takich samych jak podczas zajęć praktycznych

Najbliższe terminy szkoleń UAVO VLOS

UAVO VLOS
E-LEARNING

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej. Część praktyczna ustalana jest indywidualnie i odbywa się
1 na 1 z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Termin ustalany indywidualnie.

SZKOLENIE VLOS
E-LEARNING + MATERIAŁY WIDEO

szkolenie teoretyczne  na platformie
e-learningowej  plus materiały wideo – ok 7 godzin.
Część praktyczna ustalana jest indywidualnie i odbywa się

1 na 1 z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Termin ustalany indywidualnie.

SZKOLENIE  
STACJONARNE VLOS 
27 październik
godz. 10:30
KATOWICE

stacjonarne szkolenie teoretyczne z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i małych grupach.
Część praktyczna ustalana jest indywidualnie i odbywa się 
1 na 1 z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Termin ustalany indywidualnie.

Zaproponuj datę szkolenia UAVO VLOS

Szkolenie teoretyczne
i praktyczne.
Uprawnienia w zasięgu wzroku VLOS

* Potwierdzenie terminu i informacje o innych dostępnych terminach szkoleń
pod numerem telefonu  503 975 037  lub  881 722 309

Cena Szkolenia UAVO VLOS

SZKOLENIE VLOS E-LEARNING​

750 brutto
 • teoria realizaowana na platformie
  e-learningowej
 • praktyka 1 na 1 minimum 8 godzin
POLECAMY

SZKOLENIE VLOS E-LEARNING

+ WIDEO KONFERENCJA

zł950
850 brutto
 • teoria z wykorzystaniem platformy wideo (ok 9 godzin)
 • platforma
  e-learningowa
 • praktyka 1 na 1
  minimum 8 godzin
NOWOŚĆ

Szkolenie UAVO VLOS

950 brutto
 • teoria stacjonarnie w postaci wykładów ( ok 10 godzin)
 • platforma
  e-learningowa
 • praktyka 1 na 1 minimum 8 godzin

Szkolenie UAVO VLOS 25kg

1390 brutto
 • teoria + praktyka UAVO VLOS
  minimum 26 godzin

* Istnieje możliwość łączenia szkoleń w pakiety korzystniejsze cenowo. 

INFORMACJE DODATKOWE DLA SZKOLENIA VLOS DO 5kg:

 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty wydania świadectwa kwalifikacji UAVO – 46 zł
 • Na życzenie klienta koszt badań może zostać wliczony do kosztów szkolenia, w tym przypadku doliczony zostanie należy podatek VAT

INFORMACJE DODATKOWE DLA SZKOLENIA VLOS DO 25kg:

 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty badań lotniczo lekarskich – 250/300 zł – w zależności od lekarza orzecznika
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty egzaminu państwowego – 214 zł
 • Na życzenie klienta koszt badań może zostać wliczony do kosztów szkolenia, w tym przypadku doliczony zostanie należy podatek VAT

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat lub zgoda rodzica​

kandydat musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Badania lekarskie tylko dla kategorii powyżej 5kg

Aktualne badania lotniczo lekarskie (info z pomocą w organizacji pod nr 503 975 037 lub kontakt@droneland.pl).

Ubezpieczenie OC po szkoleniu lub na egzamin państwowy

Polisa OC na Egzamin Państwowy (info z pomocą w realizacji pod nr 503 975 037 lub kontakt@droneland.pl).

Dlaczego warto się u nas szkolić

Szkolenie prowadzą zawodowi Operatorzy UAV posiadający uprawnienia INS

 na wszystkie kategorie bezzałogowych statków powietrznych.

Miejsce szkolenia

Szkolenie praktyczne odbywa się na sprzęcie należącym do Droneland.pl na lądowisku zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.
Szkolenia teoretyczne odbywają się w naszej sali szkoleniowej zlokalizowanej w centrum Katowic.

Egzamin wewnętrzny

Na zakończenie szkolenia kursant przystępuje do Egzaminu wewnętrznego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia Lotniczego,
uprawniające do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO).

Masz pytania?
Odpowiemy!

Skorzystaj z ekspresowego formularza lub zadzwoń pod numer +48 503 975 037