Szkolenie z tworzenie fotogrametrycznych modeli 3D przy użyciu drona

Co jest celem szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o metodach i procesie tworzenia modeli 3D z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania fotogrametrycznego i fotografii lotniczej wykonanej przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Tworzenie modeli 3D przy użyciu dronaUzyskane modele można poddawać dalszej obróbce w oprogramowaniu klasy CAD. Modele tego typu są użyteczne przy projektowaniu architektonicznym, planowaniu przestrzennym, projektowaniu gier komputerowych, a także w pracach inżynieryjnych w geodezji i budownictwie.
Szkolenie jest dedykowane w szczególności operatorom UAVO oraz przedstawicielom branż zainteresowanych wykorzystaniem takich modeli w swojej działalności.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad fotogrametrii i planowania procesu pozyskania fotografii do celów tworzenia modeli 3D. Część praktyczna obejmuje przygotowanie i wykonanie lotu fotogrametrycznego oraz wykonanie modelu z użyciem oprogramowania w chmurze (DroneDeploy, Altizure) lub oprogramowania stacjonarnego (Pix4D).

Harmonogram

Część 1: teoria 3h

  • Jak powstaje model ze zdjęć? Podstawowe zagadnienia fotogrametrii w tworzeniu odwzorowania obiektów przestrzennych
  • Jak pozyskać zdjęcia do opracowania modelu 3D? Metody, istotne parametry i optymalizacja fotograficznych lotów BSP
  • Jak przetwarzać pozyskane zdjęcia w środowisku programowym? Zapoznanie się z przebiegiem procesu w popularnym oprogramowaniu stacjonarnym i chmurowym.

 

Część 2: praktyka 4h

  • Planujemy lot fotogrametryczny. Przygotowanie do wykonania lotu i pozyskania zdjęć, analiza ryzyka
  • Pozyskujemy zdjęcia. Wykonanie lotu BSP* w praktyce
  • Przetwarzamy zdjęcia. Opracowanie pozyskanych fotografii w procesie fotogrametrycznym, zbudowanie chmury punktów i siatki trójkątów (tzw. mesh), generowanie tekstury z fotografii, eksport modelu do różnych formatów

*) wykonanie lotu odbywa się na BSP organizatora szkolenia tylko w warunkach umożliwiających jego wykonanie

Szkolenie z tworzenia modeli 3D

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

MODELE 3D

1000
  • szkolenie teoretyczne
  • szkolenie praktyczne
  • 7h
Polecamy

Masz pytania?
Odpowiemy!

Skorzystaj z ekspresowego formularza lub zadzwoń pod numer +48 503 975 037

×
×

Koszyk