BVLOS - Szkolenie

Szkolenie lotnicze BVLOS dla kandydata na operatora
bezzałogowego statku powietrznego
w operacjach poza zasięgiem wzroku.

Szkolenie UAVO BVLOS

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania Egzaminu Państwowego i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Operatora UAVO BVLOS oraz bezpiecznego wykonywania lotów dronami.

Co obejmuje Szkolenie UAVO BVLOS

Kurs prowadzony jest według autorskiego programu nauczania powstałego na bazie wytycznych ULC.

TEORIA

Przekazanie przez Profesjonalistów-praktyków wiedzy z zakresu tematyki Egzaminu UAVO BVLOS, zgodnie z wymogami ULC.

 • podstawy prawa lotniczego
 • przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO)
 • aktualny stan prawny dotyczący lotów bezzałogowych w polskiej przestrzeni powietrznej
 • przepisy i procedury ruchu lotniczego
 • służby i organy ruchu lotniczego
 • klasyfikacja przestrzeni powietrznej
 • skutki naruszenia przepisów lotniczych
 •  Podstawy meteorologii lotniczej
 •  Ocena warunków meteorologicznych na podstawie publikowanych informacji meteorologicznych (TAF, METAR itp.)
 •  Ocena zgodności aktualnych warunków atmosferycznych z warunkami eksploatacji bezzałogowego statku powietrznego
 •  Ocena i wpływ niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na wykonanie lotu bezzałogowego
 • Czynnik ludzki w lotnictwie
 • Podstawy psychologii lotniczej w tym aspekty związane z długotrwałym wysiłkiem umysłowym oraz fizycznym podczas wykonywania misji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
 • Wpływ medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • Podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym
 • ogólna wiedza o aerodynamice
 • mechanika lotu
 •  ciężar i wyważenie bezzałogowego statku powietrznego
 •  osiągi bezzałogowego statku powietrznego w locie
 •  zasięg i długotrwałość lotu
 •  zespół napędowy
 •  start, lot i lądowanie
 • przyczyny powstawania zdarzeń lotniczych
 • procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych
 • procedury postępowania w przypadku katastrofy
 • bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej
 •  budowa i zasady eksploatacji pojazdu
 •  budowa i zasady eksploatacji zespołu napędowego
 •  budowa i zasady eksploatacji układu zasilania energetycznego
 •  budowa i zasady eksploatacji systemów pokładowych
 •  budowa i zasady eksploatacji naziemnych elementów systemu

PRAKTYKA

Zdobycie przez Kursanta umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów dronami z naciskiem na wymogi Egzaminu Państwowego UAVO.

 • Bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej
 • Zapoznanie z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi
 • Transport na miejsce wykonywania operacji lotniczych oraz przygotowanie systemu do użytkowania
 • Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start bezzałogowego statku powietrznego
 • Obsługa i użytkowanie stacji kierowania i kontroli lotu
 • Przygotowanie systemu do wykonania lotu
 • Czynności przedstartowe
 • Czynności po locie
 • Ocena zdatności do lotu i sytuacje awaryjne – procedury postępowania
 • Analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu
 • Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
 • Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
 • Obroty, kołyska, slalom
 • Lot poziomy po ósemce przodem do kierunku lotu i tyłem do operatora
 • Zmiany wysokości i prędkości lotu
 • Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
 • Wykonywanie startu
 • Wykonywanie lądowania w wyznaczonym miejscu
 • Sytuacje awaryjne – procedury postępowania

Na czym pracujemy

DRON

Pracujemy na dronach firmy DJI, Yuneec, a także modelach skonstruowanych przez nas.

SYMULATORY LOTNICZE

Dysponujemy jednym z najbardziej rozbudowanych oraz realistycznych symulatorów lotu na rynku, który zapewnia swobodę oraz realistyczne sesje treningowe. Do szkolenia na symulatorach używamy aparatur sterujących takich samych jak podczas zajęć praktycznych. Kursanci uczą się planowania misji UAVO BVLOS na rozbudowanych aplikacjach sterujących, tworzą własne misje, by  w części praktycznej porównać ich efekty.

Terminy szkoleń UAVO BVLOS

UAVO BVLOS
E-LEARNING

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej oraz zajęcia praktyczne.
Uprawnienia poza zasięgiem wzroku BVLOS.

SZKOLENIE BVLOS
E-LEARNING + MATERIAŁY WIDEO

szkolenie teoretyczne  na platformie 
e-learningowej  plus materiały wideo – ok 12 godzin.
Część praktyczna ustalana jest indywidualnie i odbywa się 
1 na 1 z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Termin ustalany indywidualnie.

SZKOLENIE  
STACJONARNE BVLOS 
27 październik  
godz. 10:30
KATOWICE

stacjonarne szkolenie teoretyczne z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i małych grupach.
Część praktyczna ustalana jest indywidualnie i odbywa się 
1 na 1 z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Termin ustalany indywidualnie.

Zaproponuj datę szkolenia UAVO BVLOS

Szkolenie teoretyczne
i praktyczne.
Uprawnienia w zasięgu wzroku VLOS.

* Potwierdzenie terminu i informacje o innych dostępnych terminach szkoleń
pod numerem telefonu  503 975 037  lub  881 722 309

Cena Szkolenia UAVO BVLOS dla osób z uprawnieniami VLOS

Szkolenie UAVO BVLOS 5KG

E-LEARNING + WIDEO KONFERENCJA

zł2400
1800 brutto
 • szkolenie teoretyczne na platformie
  e-learningowej
 • 2 dni wideo konferencji ok 12 godzin
 • szkolenie praktyczne 1 na 1 z instruktorem
Polecamy

Szkolenie UAVO BVLOS 25KG

E-LEARNING + WIDEO KONFERENCJA

zł2950
2450 brutto
 • szkolenie teoretyczne na platformie
  e-learningowej
 • 2 dni wideo konferencji ok 12 godzin
 • szkolenie praktyczne 1 na 1 z instruktorem

* Istnieje możliwość łączenia szkoleń w pakiety korzystniejsze cenowo. 

Sprawdź ceny pakietów na stronie droneland.pl lub pod nr 503 975 037

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty badań lotniczo lekarskich – 250/300 zł – w zależności od lekarza orzecznika
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty egzaminu państwowego – 214 zł
 • Na życzenie klienta koszt badań może zostać wliczony do kosztów szkolenia, w tym przypadku doliczony zostanie należy podatek VAT

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat

kandydat musi mieć ukończone 18 lat

Badania lekarskie

Aktualne badania lotniczo lekarskie (info z pomocą w organizacji pod nr 503 975 037 lub kontakt@droneland.pl).

Ubezpieczenie OC

Polisa OC na Egzamin Państwowy (info z pomocą w realizacji pod nr 503 975 037 lub kontakt@droneland.pl).

Dlaczego warto się u nas szkolić

Szkolenie prowadzą zawodowi Operatorzy UAV posiadający uprawnienia INS
 na wszystkie kategorie bezzałogowych statków powietrznych.

Miejsce szkolenia

Szkolenie praktyczne odbywa się na sprzęcie należącym do Droneland.pl na lądowisku zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.
Szkolenia teoretyczne odbywają się w naszej sali szkoleniowej zlokalizowanej w centrum Katowic.

Egzamin wewnętrzny

Na zakończenie szkolenia kursant przystępuje do Egzaminu wewnętrznego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia Lotniczego,
uprawniające do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO).

Dodatkowe informacje

Masz pytania?
Odpowiemy!

Skorzystaj z ekspresowego formularza lub zadzwoń pod numer +48 503 975 037